نکات قابل توجه در مورد سیستمهای تهویه هوا بصورت یکپارچه در زیر کف کاذب دیتاسنتر

تهویه هوا از زیر کف کاذب

سیستم تهویه هوا از زیر کف کاذب دیتاسنتر باعث بهره وری و کارایی انرژی در جهت حذف کانال های هوا میباشد . یکی از این دلایل عدم استفاده از فن در این سیستم است که باعث کاهش انتشار گاز کربن خواهد شد . اگرچه با استفاده از این سیستم  برای دستیابی به درجه حرارت مناسب در همان منطقه انرژی کمتری استفاده خواهد شد .

دیفیوزر در کف کاذب دیتاسنتر

در این سیستم به دلیل متحرک بودن تایل ها و قابلیت جابجایی آنها هر فرد بصورت انفرادی قادر خواهد بود تا خروجی هوای سرد وگرم را بدون ایجاد تداخل مدیریت کند و به هر منطقه از فضایی که لازم است منتقل نماید بطوری که با استفاده از دیفیوزرهای دمپردار هر فرد میتواند مقدار حجم و جهت هوای دلخواه را تغییر دهد . این خصوصیت ( انتقال هوای تازه با درجه حرارت مناسب و نرخ انتشار معین به محل مورد نظر ) میتواند اولین و موثر ترین خاصیت این روش باشد.

معایب سیستم تهویه از زیر کف کاذب دیتاسنتر

لازم به ذکر است که استفاده از این روش معایبی نیز دارد ، چنانچه هر گونه آلودگی مانند وجود گرد و غبار در زیر کف کاذب منتشر شود به دلیل آزاد بودن و متصل بودن تمام مناطق امکان پخش شدن آلودگی به تمام نقاط وجود دارد و میتواند تمام دستگاه های دیتاسنتر را تحت تاثیر قرار دهد با توجه به ایزوله بودن دیتاسنتر نسبت به هر گونه آلایندگی بخصوص گرد و غبار که از اهمیت بسزایی برخوردار است میبایست این نکته شدیدا مورد توجه قرار گیرد بخصوص در هنگام نصب که پایه ها توسط رول بولت و یا پیچ رول پلاک به زمین متصل میشوند و گروه نصب که قبل از پیچ نمودن پایه ها اقدام به سوراخ نمودن جای پیچ ها در زمین میکنند و این سوراخ کاری عامل اصلی ایجاد گرد و خاک در زیر کف کاذب خواهد بود .