کف کاذب آلومینوم با روکش های مختلفی تولید می شود. این محصول یکی از قدیمی ترین مدل های کف کاذب است که با توجه به ظهور مدلهایی مانند کف کاذب سراوینل رفته رفته منسوخ شده تلقی می گردد.

بهترین جایگزین کف کاذب آلومینومی چیست؟

بهترین جایگزین برای کف کاذب آلومینیوم ، مدل دسته محصولات کف کاذب سراوینل است. سراوینل محصول نو ظهوری است که تکنولوژی ساخت بسیار خاصی دارد و ترکیبی از کامپوزیت های جدید بهمراه رزین های قدرتمند ضد آب و ضد حریق تولید می شود.

 

جنس کف کاذب آلومینیوم چیست؟

با ابعاد دقیق 60 *60 سانتیمتر گونیا بدون تلورانس لازم به ذکر است غالب پانل این شرکت یک تکه بوده است و این مساله مهمترین چیز در ساختار پانل میباشد زیرا چنانچه قالب کف کاذب متشکل از 2 یا 3 یا 4 تکه میباشد با وارد کردن کوچکترین ضربه

پانل از محل های اتصال بهم می شکند

جنس زیر سازی کف کاذب آلومینیوم چیست؟

کلگی از جنس الومینیوم یا فولاد ابکاری شده و لوله وسط و ته پایه از جنس فولاد ابکاری شده و دارای پد استال و دو مهره یکی جهت تنظیم و دیگری جهت فیکس شدن

حداکثر ارتفاع تا 120 سانتی متر قابل تغییر ارتفاع میباشد

جنس بصورت فولادی ابکاری شده و در دو طرف دارای سوراخ جهت فیکس شدن برروی پیچ های فولادی

جنس از نوع pvc وHPL

لازم به توضیح است که کلیه روکش های PVC

این شرکت از نوع ترمو بوده به این معنی که کفپوش یک پارچه میباشد یا به عبارت دیگر دانه های کربن موجود PVC

جز لاینکف کفپوش میباشد

خواص انتی استاتیک کانداکتیو ضریب صدا گیری مناسب پالت

کف کاذب آلومینیومی سوراخ دار چیست؟

1پنل ها:

جنس آلومینیوم a413یا c5با ابعاد دقیق 60*60 سانتیمتر گونیا بدون تلورانس.لازم به ذکر است :غالب پنل این شرکت یک تکه بوده و این مسئله مهم ترین چیز در ساختار پنل میباشد زیرا چنان چه غالب کف کاذب متشکل از 2_3_4تکه باشد با.وارد نمودن کوچکترین ضربه ای پنل از محل اتصال بهم میشکند

این نوع پنل ها ب گونه ای ک دارای سوراخ هایی مرتب با اشکال و طرح های مختلف جهت تبادل هوا میباشد

2پایه ها

جنس:کلگی از جنس الومینیوم یا فولاد آبکاری شده ولوله وسط و ته پایه از جنس فولاد ابکاری شده و دارای پد استال و دومهره یکی جهت تنظیم و دیگری جهت فیکس شدن حداکثر ارتفاع تا 120cmقابل تغیر ارتفاع میباشد

3استرینگر ها

جنس:ب صورت فولاد آبکاری شده و دوطرف دارای سوراخ های جهت فیکس شدن بر روی پیج های فولادی

4کفپوش جنس:از نوع hpl_pvc

لازم به توضیح است که کلیه روکش های pvcاین شرکت از نوع ترمو بوده به این معنی که کفپوش یکپارچه میباشد یا به عبارتی دیگر دانه های کربن موجود در pvc جزو لاینفک کفپوش میباشد خواص_انتی استاتیک کانداکتیو ضریب صداگیری مناسب