کف کاذب به انگلیسی

در زبان فارسی اصطلاحی به نام کف کاذب وجود دارد که مصرف چندانی در صنعت ساختمان ندارد و گاهاً برخی از مهندسین ساختمان حتی آن را نشنیده اند و یا با سقف کاذب که از لحاظ اسمی بسیار مشابه است اشتباه گرفته شود در صورتی که مهندسینIT سر و کار زیادی با این محصول دارند بطوری که در اتاق سرور و یا دیتاسنتر مجبورند بصورت هفتگی یا ماهانه کف کاذب محل مورد نظر را برداشته و به تعمیر ، جابجایی و یا ارتقاء سیستم های کامپیوتری خود بپردازند . اما کف کاذب به انگلیسی در چند عبارت تعریف شده است که اگر شما هر کدام از آنها را در موتورهای اینترنت جستجو کنید به یک نتیجه خواهید رسید.

در زیر به چند نمونه از عبارتهای کف کاذب به انگلیسی اشاره شده است:

  • Raised floor :  همانطور که مشخص است کلمه Raised به معنای افزایش یافتن میباشد و کلمه Floor به معنی کف یا زمین ، اگر بخواهیم بصورت لغتی ترجمه کنیم میشود کف افزایش پیدا کرده و چون این کف ها از زمین ارتفاع بیشتری پیدا میکنند از این اصطلاح استفاده شده است .
  • False floor : کلمه False به معنی کاذب و غیر اصلی میباشد پس این عبارت هم به معنی کف کاذب میتواند استفاده شود.
  • Access floor : کلمه Access  به معنی دسترسی میباشد و کلمه Floor  هم که در بالا به آن اشاره شد و این عبارت را میتوان اینگونه ترجمه کرد کف دسترسی پذیر که در واقع همان کف کاذب خواهد بود .

اما نتایج ، تحقیقات و جستجوی کف کاذب به انگلیسی تنها موارد بالا نمیباشد عبارت های ذکر شده به عنوان اصلی ترین عبارتهایی میباشند که بیانگر کف کاذب به انگلیسی میباشد شاید عبارت های دیگر کاربردی نباشند و منظور از کف کاذب را به خوبی به مخاطب خود نرسانند پس بهتر است به سه عبارت بالا اکتفا کنیم .