جدول زیر مربوط به بررسی مشخصات فنی کف کاذب فولادی با روکش HPL میباشد .

نوع ابعاد (mm) بار متمرکز بار ضربه ای (N) بار نهایی (N) بار گسترده (N/M2) بار غلطکی (N)
LB N KG 10 مرتبه 10000 مرتبه
FS800 600x600x35 ≥800 ≥3350 ≥363 ≥536 ≥11250 ≥16100 3560 2670