مزایای کف کاذب آنتی استاتیک در دیتاسنتر چیست ؟

جهت جلوگیری از تخلیه بار الکتریکی در دیتاسنتر و یا اتاق های سرور چه کوچک و چه بزرگ بهتر است اقدام به نصب کف کاذب آنتی استاتیک نماییم . از مزایای این کف های کاذب به موارد زیر میتوان اشاره کرد:

  1. سهولت و سادگی در نصب باعث میشود تا این نوع کف کاذب در آینده و در مکان های دیگر قابل نصب باشند.
  2. تجهیزات داخل اتاق سرور به راحتی میتوانند به یکدیگر متصل گردند ، این سهولت در متصل شد تاسیسات و جایگذاری آنها میتواند باعث ایجاد اتاقی زیبا و تمیز برای شما باشد.
  3. کف کاذب میتوانند از تمامی کابل ها و اتصالات کابلها محافظت نمایند.
  4. کف کاذب بسیار مناسب برای تعمیر و نگهداری تجهیزات میباشند.
  5. کف کاذب میتوانند تهدیدات ناشی از صدمات ناشی از برق گرفتگی توسط کابل ها را از بین ببرند.
  6. به دلیل قابلیت تنظیم ارتفاع در پایه های کف کاذب این اطمینان وجود دارد که پس از پایان نصب به سطحی کامل تراز، صاف و یکنواخت دست پیدا کرد.
  7. کف کاذب آنتی استاتیک بوده و منعکس کننده تششعات الکترومغناطیسی میباشند.