رمپ در کف کاذب

در بسیاری از مکان هایی که کف کاذب کار شده است به دلیل اختلاف ارتفاع ایجاد شده در سطح کف کاذب و سطح زمین امکان جابجایی دستگاهها بخصوص رک ها و کابینت های یو پی اس وجود ندارد . بدین منظور جهت سهولت در جابجایی و به دلیل سنگین بودن رک ها و کابینت ها و همچنین مجهز بودن آنها به چرخ ، استفاده و ایجاد رمپ نوصیه میشود .

ایجاد رمپ میبایست توسط نصاب های مجرب که اقدام به نصب کف کاذب کرده اند صورت پذیردبه این دلیل که جنس رمپ از همان تایل های کف کاذب میباشد و در زمان اجرا باید همانند تایل های کف کاذب رگلاژ شوند . این مراحل به راحتی و با دقت زیاد توسط نصاب های کف کاذب قابل اجرا میباشد .

در اجرای رمپ باید دقت کرد تا شیب مناسبی برای آن در نظر گرفت در بسیاری از موارد به دلیل محدودیت جا کارفرمایان اقدام به ایجاد رمپ با شیب تند میکنند که این کار نه تنها کمکی در جابجایی دستگاه ها نمیکند بلکه باعث ایجاد یک فضایی میشود که هیچ گونه کاربردی نخواهد داشت.