تاریخچه کف کاذب

ساخت کف کاذب به دوران بسیار قدیم باز میگردد. در دوران رومیان فاصله بین سطح رویه و خاک و زمین را با گل و چوب  جدا میکردند . انسانها از این روش ( کف کاذب ) برای ایجاد فضا بین خاک سطح و زمین استفاده میکردند . این امرباعث میشد تا مسیری برای جریان آب ایجاد شود تا از خیس شدن سطح رویه ممانعت به عمل آید  .