انواع کف کاذب

کف های کاذب به انواع زیر تقسیم میشوند :

  1. کف کاذب فولادی با روکش ( HPL , PVC )
  2. کف کاذب آلومینیومی با روکش ( HPL , PVC )
  3. کف کاذب سولفات کلسیم
  4. کف کاذب چوبی
  5. کف کاذب سنگی
  6. کف کاذب بدون روکش ( بار پنل )
  7. کف کاذب سراوینل