اماکن مورد استفاده کف کاذب

مکان های محدودی به کف کاذب احتیاج دارند از جمله این مکان ها :

  • دیتاسنتر ( مراکز داده )
  • اتاق سرور
  • اتاق برق
  • آزمایشگاه ها
  • اتاق مونیتورینگ
  • اماکن اداری
  • دانشگاه ها
  • کلاس درس